Krzysztof Mrozowski 24 lutego 2014 21:07
Samolot Jakowlew Jak-40 
Krzysztof Mrozowski 24 lutego 2014 21:09
Jakowlew Jak-40