1.
10-02-2022 21:00
Hurghada (HRG) (KTW) Katowice
2.
15-01-2022 21:55
Sharm el... (SSH) (KTW) Katowice
3.
15-01-2022 10:30
Marsa Alam (RMF) (KTW) Katowice
4.
11-12-2021 23:50
Marsa Alam (RMF) (KTW) Katowice
5.
05-12-2021 17:00
Sal Cape... (SID) (KTW) Katowice
6.
04-11-2021 8:35
Hurghada (HRG) (KTW) Katowice
7.
29-08-2021 22:40
Hurghada (HRG) (KTW) Katowice
8.
29-08-2021 22:00
Hurghada (HRG) (KTW) Katowice
9.
28-08-2021 23:35
Marsa Alam (RMF) (KTW) Katowice
10.
25-07-2021
Djerba (DJE) (KTW) Katowice
11.
08-07-2021 21:10
Hurghada (HRG) (KTW) Katowice
12.
08-07-2021 21:00
Hurghada (HRG) (KTW) Katowice
13.
01-07-2021 12:50
Monastir (MIR) (KTW) Katowice
14.
27-06-2021 15:00
Hurghada (HRG) (KTW) Katowice
15.
27-06-2021 8:30
Monastir (MIR) (KTW) Katowice
16.
24-06-2021 12:40
Tunis (TUN) (KTW) Katowice
17.
11-06-2021
Monastir (MIR) (KTW) Katowice
18.
27-05-2021 10:25
Monastir (MIR) (KTW) Katowice
19.
23-05-2021 15:20
Hurghada (HRG) (KTW) Katowice
20.
06-05-2021
Hurghada (HRG) (KTW) Katowice
21.
02-05-2021 9:00
Hurghada (HRG) (KTW) Katowice
22.
01-05-2021 23:35
Marsa Alam (RMF) (KTW) Katowice
23.
24-04-2021 21:45
Marsa Alam (RMF) (KTW) Katowice
24.
28-03-2021 15:15
Hurghada (HRG) (KTW) Katowice
25.
27-03-2021 19:30
Marsa Alam (RMF) (KTW) Katowice
26.
25-03-2021 12:00
Hurghada (HRG) (KTW) Katowice
27.
20-03-2021 11:15
Marsa Alam (RMF) (KTW) Katowice
28.
27-02-2021 11:15
Marsa Alam (RMF) (KTW) Katowice
29.
20-02-2021 19:20
Marsa Alam (RMF) (KTW) Katowice
30.
20-02-2021
Marsa Alam (RMF) (KTW) Katowice